Tarot i przepowiadanie przyszłości.

Talia tarota liczy sobie 78 kart, z czego karty te podzielone są na dwie grupy: Dużych (22)  i Małych Arkan (56), które podzielone są na różne kolory.  Na kartach znajdziemy różne symbole np. miecze, kielichy, buławy.
Nazywany „biblią szatana”, część okultystycznej tradycji Zachodu tarot zdążył już w XVII obrosnąć czarną legendą. Zawsze budził wątpliwości i kontrowersje w naturze moralnej, duchowej i religijnej.

Tarot a religia.

Biblia pełna jest wypowiedzi, które dają przestrogę, a wręcz zakazują uprawiania magii i wróżbiarstwa. Ważna jest tutaj pokora, utrzymywanie właściwej postawy wobec nie tylko Boga, ale i drugiego człowieka i świata.

Zasady tarota.

Oto zasady, a głównie zakazy, które trzeba bezwzględnie stosować przy kartach tarota:

  • Nie wolno określać daty kiedy ktoś umrze. Według prawd religijnych o śmierci decyduje tylko i wyłącznie Bóg.
  • Nie można wróżyć najbliższym. W tarocie ważne jest zachowanie dystansu.
  • Nie można wróżyć samemu sobie. Dopuszczalne jest stawianie kart tylko w sytuacjach szczególnych i pod dużą ostrożnością.
  • Nie można wróżyć kobietom w ciąży, dzieciom, osobom mającymi problem ze swoimi emocjami.
  • Nie można się narzucać z wróżbiarstwem.
  • Nie można uzależniać innych od tarota.
  • Nie można się targować i wyłudzać pieniędzy. Klient od razu powinien wiedzieć ile zapłaci.
  • Nie można oszukiwać, wmawiać ludziom coś co trudno jest określić.
  • I najważniejsze. Obowiązkowo troszczyć się o bezpieczeństwo swoje i klienta.

Czy aby stawiać tarota trzeba mieć określone zdolności?

Tak. Ważne są tutaj zdolności ale i umiejętności .  O ile zdolności są wrodzone to umiejętności trzeba nabyć.  Może to być poprzez studiowanie literatury o tarocie, udział w kursach, ale najważniejsze to długotrwały proces wdrażania się w praktykę.

Tarot jako usługa.

Tarot to nie tylko zabieg magiczny ale też usługowy. Tutaj wróżbita to usługodawca, klient to usługobiorca, karty tarota to narzędzie pracy, a wróżba – to praca, czyli po prostu usługa.

Dobry tarocista.

Współczesny tarocista będzie mieć coś z roli terapeuty.
Zdecydowanie musi posiadać podstawowe informacje na temat psychologii. Powinien umieć doradzać i uważnie wysłuchiwać klienta. Będzie wykorzystywać karty w celu diagnostycznym, analitycznym oraz rozwoju osobistego.

Od zawsze temat tarota był kontrowersyjny i bardzo popularny. Liczba osób, które wierzą w tarota jest ogromna. Są też tacy, którzy mają obawy przed wróżeniem i boją się usłyszeć mało pozytywne informacje. Ważne jest jednak zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku.

Pamiętaj, że to Ty podejmujesz decyzje i że masz kontrolę nad swoją przyszłością. Karty nie podejmą za nikogo decyzji i nie stworzą przyszłości.