Wokół gry na giełdzie urosło wiele mitów, spośród których większość nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. Zgodnie z popularnym wyobrażeniem inwestorzy to eleganccy mężczyźni w garniturach, którzy każdego dnia godzinami kupują i sprzedają papiery wartościowe. Taki wizerunek nie ma rzecz jasna zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością, a tak naprawdę na giełdzieCzytaj dalej