azywany „biblią szatana”, część okultystycznej tradycji Zachodu tarot zdążył już w XVII obrosnąć czarną legendą. Zawsze budził wątpliwości i kontrowersje w naturze moralnej, duchowej i religijnej. Tarot a religia. Biblia pełna jest wypowiedzi, które dają przestrogę, a wręcz zakazują uprawiania magii i wróżbiarstwa. Ważna jest tutaj pokora, utrzymywanie właściwej postawyCzytaj dalej