Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwsz± szkoł± na podkarpaciu i ósm± w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 236 uczniów, którzy ucz± się w 13 oddziałach. Przy naszej szkole działa rowniez oddział przedszkolny do którego uczęszcza 22 szesciolatków. Nad edukacja naszych uczniów pracuje 28 nauczycieli. Rad± i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępc± jest pan Janusz Gryniewicz. Szkoła posiada dobr± bazę lokalow±, w skład której wchodz± między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, ¶wietlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczn± nawierzchni± i bieżni±. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesn± halę widowiskowo-sportow± z widowni± na 350 miejsc siedz±cych o wymiarach 24m x.54m.

My¶l± przewodni± pracy szkoły s± słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójności- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osiągnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczą wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętności praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowo¶ci »

  Turniej Pożarniczy 09-03-2009   10:19:22
  
 W dniu 9 marca 2009 r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej w Oleszycach odbyły się gminne eliminacje OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIRJU WIEDZY POŻARNICZEJ "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM". Nasz± szkołe reprezentowało pięciu uczniów z klas VI i V. W¶ród nich znaleĽli się:
Karolina Osuch - kl. Va
Ewelina Jabłońska - kl. Va
Karol Kalmuk - kl. VI c
Paweł Pisarczyk kl. - VI c
Szymon Wyrwa kl. - VI c

Eliminacje przeprowadzone były w formie pisemnej (wyłoniły one 5 kandydatów) oraz w formie ustnej, które w efekcie wyłoniły dwóch zwycięzców. Zakwalifikowali się oni do kolejnego etapu na szczeblu powiatowym. Jednym ze  szczę¶liwych zwycięzców jest uczeń naszej szkoły KAROL KALMUK.  GRATULACJE!!!
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętno¶ci w zakresie ochrony ludno¶ci, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególno¶ci służy popularyzowaniu w¶ród dzieci i młodzieży znajomo¶ci przepisów przeciwpożarowych.

dodał: admin  
 
  Ferie na sportowo 28-01-2009   13:25:25
  
Zapraszamy uczniów do korzystania z imprez w okresie ferii zimowych wg  HARMONORGAMU IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH W SALI GIMNASTYCZNEJ I HALI SPORTOWEJ SP w OLESZYCACH W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2009r.
02.02.2009 r.
Mini turniej w p. koszykow± w godz. 9.00-11.00 prowadzi P. W. Rokosz (sala gimnastyczna)
Zajęcia rekreacyjno - sportowe w godz.11.00-13.00 prowadzi  P. B. Zawitkowska –Zaj±c
Tenis Stołowy i aerobik w godz. 13.00-15.00 prowadzi p. A. Gryniewicz (hala)
03.02.2009 r.
Zajęcia rekreacyjno - sportowe w godz. 9.00- 11.00 prowadzi P. P. Biały (sala gimnastyczna)
06.02.2009 r. ..............
[więcej]  
 
  Teatr cieni 27-01-2009   13:13:56
  
 "Elohim okazał mi łaskę" to tytuł spektaklu, który młodzież gimnazjalna przedstawiła mieszkańcom Oleszyc w niedzielę 18 stycznia na sali gimnastycznej naszej szkoły. Poprzez treatr  cieni ukazana została miło¶ć Boga do człowieka, która objawiła się w narodzeniu Syna Bożego. Grzech pierworodny, zwiastowanie, nawiedzenie ¶w. Elżbiety, rozterki Józefa, szukanie noclegu w Betlejem, narodzenie, pokłon pasterzy, przywrócenie na nowo więzi z Bogiem - to poszczególne sceny spektaklu. Słów było niewiele, liczył się obraz - bardzo czytelny, a przy tym głęboki...
[więcej]  
 
  XVII Finał WO¦P 09-01-2009   21:38:52
  

SCENARIUSZ WYSTĘPÓW PODCZAS XVII Finału WO¦P  11. 01. 2009r.  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - sala gimnastyczna
14.00 - Rozpoczęcie koncertu, występ dzieci z klasy III b pt. „Mikołaj na miarę XXI wieku"
14.15 - Występ uczniów klasy II b - montaż słowno - muzyczny pt. „Zima"
14.25 - Uczennice klasy Va: Elżbieta Zadworna, Ewelina Jabłońska za¶piewaj± piosenkę "Maleńka miło¶ć"
14.35 - Recytacja uczniów kl. I a - Magdalena Stelmach „Hej kolęda" Mikołaj Morawski  „Noworoczne życzenia", I b Diana Demska, Aleksandra Harasymowicz „Sama”....

 Więcej pod adresem wosp.oleszyce.org.pl

dodał: admin  
 
  Nowi członkowie 07-01-2009   13:26:25
  
 Jest nas coraz więcej… 6 stycznia to także Misyjny Dzień Dzieci, czyli wszystkich małych misjonarzy z PDMD. W tym dniu 11 dzieci z naszej szkoły zostało uroczy¶cie przyjętych w szeregi PDMD podczas Mszy ¶w. o godz. 17.00. Otrzymały legitymacje i indeksy PDMD oraz misyjne krzyżyki. W naszym kółku misyjnym jest nas  już 24 osoby. Jest rado¶ćSmiles. Jana i dzieci z PDMD.
dodał: admin  
 
      skocz: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][ 92 ][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urząd MiG Oleszyce

http://www.swiatpogody.pl

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl