Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwszą szkołą na podkarpaciu i ósmą w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 236 uczniów, którzy uczą się w 13 oddziałach. Przy naszej szkole działa rowniez oddział przedszkolny do którego uczęszcza 22 szesciolatków. Nad edukacja naszych uczniów pracuje 28 nauczycieli. Radą i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępcą jest pan Janusz Gryniewicz. Szkoła posiada dobrą bazę lokalową, w skład której wchodzą między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, świetlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesną halę widowiskowo-sportową z widownią na 350 miejsc siedzących o wymiarach 24m x.54m.

Myślą przewodnią pracy szkoły są słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Oœrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójnoœci- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtujšcego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialnoœci za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osišgnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczš wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętnoœci praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowości »

  Palma 2009 31-03-2009   13:13:44
  
 31 marca 2009 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach miało miejsce spotkanie społeczności szkolnej i środowiskowej podsumowujące konkurs „Palma Wielkanocna 2009” Spotkanie miało charakter bardzo uroczysty, zwłaszcza, że uświetnione zostało obecnością i wystąpieniem zaproszonych gości takich jak: Za-cy Burmistrza Miasta i Gminy Bogusława Gilarskiego, rzecznik wojewody podkarpackiego pana Wiesława Bek, Nadleśniczego Nadleśnictwa Oleszyce, pan Stanisława Zagrobelnego.
Na wstępie głos zabrał dyrektor szkoły, pan Stanisław Babula, który witając wszystkich podziękował za przybycie oraz za liczny udział w konkursie. Powiedział ponadto, że konkurs w naszej szkole odbył się w tym roku po raz drugi i przebiegał w trzech kategoriach: Przedszkola i klasy I – III szkół podstawowych,  klasy IV – VI szkół podstawowych,  Świetlice Wiejskie i Koła Gospodyń. Przedstawił zaproszonych gości, przedstawicielki Kół Gospodyń. Panie te prezentowały wytwory swojej ......

[więcej]  
 
  Powitanie wiosny 25-03-2009   11:53:02
  
 20 marca 2009r. w sali gimnastycznej odbył się apel na „Powitanie wiosny’’ , zorganizowany przez Szkolny Samorząd Uczniowski. W apelu wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Dokonano rozstrzygnięcia konkursów na najlepiej przebrany zespół klasy i wybrano:
  • w kategorii klas  czwartych wygrała - klasa IV a,
  • w kategorii klas piątych wygrała – klasa V c .....
[więcej]  
 
  Konkurs 11-03-2009   13:13:26
  
 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach i Burmistrz Miasta i Gminy w Oleszycach ogłaszają konkurs „Palma  Wielkanocna 2009 „ dla przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic i kół gospodyń.
Cele konkursu:
Zaangażowanie dzieci i młodzieży w poznawanie własnych tradycji. Zachowanie tradycji i przekazanie ludowego dziedzictwa kulturowego. Promocja talentów plastycznych.
Regulamin konkursu i karta zgłoszenia.
dodał: admin  
 
  Turniej Pożarniczy 09-03-2009   10:19:22
  
 W dniu 9 marca 2009 r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej w Oleszycach odbyły się gminne eliminacje OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIRJU WIEDZY POŻARNICZEJ "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM". Naszą szkołe reprezentowało pięciu uczniów z klas VI i V. Wśród nich znaleźli się:
Karolina Osuch - kl. Va
Ewelina Jabłońska - kl. Va
Karol Kalmuk - kl. VI c
Paweł Pisarczyk kl. - VI c
Szymon Wyrwa kl. - VI c

Eliminacje przeprowadzone były w formie pisemnej (wyłoniły one 5 kandydatów) oraz w formie ustnej, które w efekcie wyłoniły dwóch zwycięzców. Zakwalifikowali się oni do kolejnego etapu na szczeblu powiatowym. Jednym ze  szczęśliwych zwycięzców jest uczeń naszej szkoły KAROL KALMUK.  GRATULACJE!!!
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych.

dodał: admin  
 
  Ferie na sportowo 28-01-2009   13:25:25
  
Zapraszamy uczniów do korzystania z imprez w okresie ferii zimowych wg  HARMONORGAMU IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH W SALI GIMNASTYCZNEJ I HALI SPORTOWEJ SP w OLESZYCACH W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2009r.
02.02.2009 r.
Mini turniej w p. koszykową w godz. 9.00-11.00 prowadzi P. W. Rokosz (sala gimnastyczna)
Zajęcia rekreacyjno - sportowe w godz.11.00-13.00 prowadzi  P. B. Zawitkowska –Zając
Tenis Stołowy i aerobik w godz. 13.00-15.00 prowadzi p. A. Gryniewicz (hala)
03.02.2009 r.
Zajęcia rekreacyjno - sportowe w godz. 9.00- 11.00 prowadzi P. P. Biały (sala gimnastyczna)
06.02.2009 r. ..............
[więcej]  
 
      skocz: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][ 90 ][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urzšd MiG Oleszyce

http://www.swiatpogody.pl

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl