Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwsz± szkoł± na podkarpaciu i ósm± w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 236 uczniów, którzy ucz± się w 13 oddziałach. Przy naszej szkole działa rowniez oddział przedszkolny do którego uczęszcza 22 szesciolatków. Nad edukacja naszych uczniów pracuje 28 nauczycieli. Rad± i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępc± jest pan Janusz Gryniewicz. Szkoła posiada dobr± bazę lokalow±, w skład której wchodz± między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, ¶wietlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczn± nawierzchni± i bieżni±. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesn± halę widowiskowo-sportow± z widowni± na 350 miejsc siedz±cych o wymiarach 24m x.54m.

My¶l± przewodni± pracy szkoły s± słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójności- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osiągnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczą wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętności praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowo¶ci »

  Wykaz podręczników 10-06-2009   14:11:25
  

Wykaz podręczników na rok szkolny na rok szkolny 2009/2010

dodał: admin  
 
  ¦więto Konstytucji 04-05-2009   13:11:45
  
 Dnia 30 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach wzięli udział w uroczystym apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W Apelu oprócz uczniów udział wzięli kombatanci. Klasa VIb pod kierownictwem p. Anny Czajkowskiej oraz p. Lucjana Mularza zaprezentowała apel przypominaj±cy t± chwalebn± kartę z historii Polski przybliżaj±c społeczno¶ci tło historyczne uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791 r. a chór szkolny kierowany przez p. Adama Woszczaka za¶piewał piękne pie¶ni patriotyczne.
dodał: admin  
 
  Życzenia Wielkanocne 07-04-2009   08:30:38
  
 Zdrowych, Pogodnych ¦wi±t Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miło¶ci.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i w¶ród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja" życz±


uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy i dyrekcja szkoły.
dodał: admin  
 
  Rocznica ¶mierci Patrona 03-04-2009   10:10:43
  
 03.04.2009r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel dla upamiętnienia 4 rocznicy ¶mierci patrona szkoły – Jana Pawła II. Wszyscy zebrali¶my się w sali gimnastycznej, aby wspólnie oddać hołd wielkiemu człowiekowi i papieżowi, a przede wszystkim by modlić się o szybkie i pomy¶lne zakończenie jego procesu beatyfikacyjnego. Uczniowie kl. IV a i chor szkolny przygotowali montaż słowno – muzyczny, w którym przypomnieli smutne wydarzenie sprzed czterech lat. Słowami: „na Twym pogrzebie modlił się nawet wiatr, wci±ż z Ewangeli± kartki przewracał....

[więcej]  
 
  Sprawdzian 2009 03-04-2009   10:07:30
  
 Sprawdzian dla szóstoklasistów 2 kwietnia 2009r. przebiegł spokojnie tak jak powinien. W sprawdzianie udział wzięło 73 uczniów ( w tym jedna uczennica zwolniona ponieważ jest laureatem wojewódzkiego konkursu humanistycznego). Podczas sprawdzianu obecna była Pani wizytator KO w Rzeszowie Zofia Wojciechowska. Tegoroczny sprawdzian jest już ósmym od czasu wprowadzenia go do systemu o¶wiaty.Sprawdzian rozpocz±ł się po godz. 9.00 i trwał 60 minut. Maksymalnie ze sprawdzianu można uzyskać 40 punktów (w ubiegłym roku ¶redni wynik uzyskany przez naszych szóstoklasistów to 27,7 pkt- stanin wysoki). Informacje o wynikach tegorocznego sprawdzianu uczniowie otrzymaj± pod koniec maja.
dodał: admin  
 
      skocz: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][ 89 ][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urząd MiG Oleszyce

http://www.swiatpogody.pl

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl