Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwszą szkołą na podkarpaciu i ósmą w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 425 uczniów, którzy uczą się w 22 oddziałach. Przy naszej szkole działa rowniez oddział przedszkolny do którego uczęszcza 11 szesciolatków. Nad edukacją naszych uczniów pracuje 45 nauczycieli. Radą i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępcą jest pani Dorota Czajkowska - Guszta. Szkoła posiada dobrą bazę lokalową, w skład której wchodzi między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, swietlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesną halę widowiskowo-sportową z widownią na 350 miejsc siedzących o wymiarach 24m x.54m.

Myślą przewodnią pracy szkoły są słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


1. STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W OLESZYCACH

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowości »

  72 Rocznica Bitwy pod Oleszycami 20-09-2011   11:46:02
  

 Józef Kustroń zginął śmiercią bohatera 16 września 1939 roku pod Oleszycami...
17 września 2011 r. o godz. 11.00 na Horaju odbyła się uroczystość upamiętniająca 72. rocznicę agresji ZSRR na Polskę oraz bitwę pod Oleszycami. Na placu przy pomniku gen. Józefa Kustronia w obecności licznie zgromadzonych gości, kombatantów, władz samorządowych i społeczeństwa Oleszyc, Mszę Św. odprawił ks. Bp Wacław Depo. Podczas homilii sławił bohaterstwo żołnierzy i nawiązał do wydarzeń historycznych tamtego okresu. Uroczystość uświetnili żołnierze  21 Brygady Strzelców Podhalańskich, którzy salwą honorową uczcili pamięć poległych. Pan Burmistrz Andrzej Gryniewicz w swoim wystąpieniu wyraził wdzięczność za przybycie i udział w tak  ważnym wydarzeniu, podkreślił ważność i znaczenie tego typu świąt, zwłaszcza w życiu społeczności lokalnej. Nastepnie głos zabrał pan Józef Rokosz – kombatant i świadek minionych wydarzeń. Mówiąc o tragicznych dniach września owego pamiętnego roku podkreślił tragizm żołnierza polskiego i wyraził nadzieję, że przyszłe pokolenia nigdy nie zaprzepaszczą danej im szansy na lepsze życie. Na zakończenie odczytano Apel Poległych i złożono wiązanki pod pomnikiem bohatera. zobacz zdjecia

dodał: admin  
 
  Nowy rok szkolny 01-09-2011   13:35:41
  

 8.30 – Msza Święta pod przewodnictwem ks. Proboszcza Józefa Dudka.
Następnie przemarsz na halę widowiskowo – sportową, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego p. Dyrektor Agata Adamska rozpoczęła nowy rok szkolny 2011/2012. :
…”Szanowni goście, drodzy nauczyciele, rodzice, kochani uczniowie, pierwszoklasiści, przedszkolaki! Skończyły się wakacje – czas odpoczynku, relaksu, odkrywania nowych dróg. Znów spotykamy się w szkole. Mam nadzieję, że bogatsi w nowe doświadczenia, uśmiechnięci, pełni optymizmu i nadziei na dobry nowy rok z zapałem przystąpicie do pracy. Wierzę, że wspomnienia radosnych dni, które długo jeszcze przechowywać będziecie w pamięci, pozwolą  przetrwać najtrudniejsze chwile. Mam nadzieję, że szkolny dzwonek napełni radością serca dzieci, które po raz pierwszy zajmą miejsca w ławce szkolnej. Tym najmłodszym uczniom, życzę, aby to miejsce stało się miejscem zabawy i nauki. Dla wszystkich nowy rok szkolny nazwany rokiem „Szkoły z pasją” jest niewiadomą. Od nas zależy, czy odpowiedzi na pytania, które dziś sobie zadajemy, będą satysfakcjonujące. Wierzę, że będzie to rok szczęśliwy dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Wrzesień nieodmiennie kojarzy się z wybuchem II wojny światowej. Karty historii naszego Narodu zapisane są nazwiskami bohaterów -  i tych znanych z imienia, i tych bezimiennych, którzy swoje życie złożyli w hołdzie Ojczyźnie. Im właśnie – w tych szczególnych dniach wspomnień – jesteśmy winni pamięć i cześć. Uczniom, nauczycielom, rodzicom i przyjaciołom szkoły życzę sukcesów we wszelkich poczynaniach. Życzę spełnienia marzeń, dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu zawodowym  i osobistym.”

dodał: admin  
 
  WAŻNE!!! 23-08-2011   09:04:18
  

Warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I—III szkoły podstawowej, oraz uczniom  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  
Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł.
Wniosek należy pobrać i złożyć najpóźniej do 6 września 2011 r. w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć — zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów— zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim  do wniosku — zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów — należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

dodał: admin  
 
  Stypendium 22-07-2011   12:22:06
   22.06.2011 r. Szkolna Komisja Stypendialna przyznała stypendium w II półroczu roku szkolnego 2010/2011. Uczeń ubiegający się o otrzymanie stypendium naukowego powinien spełniać następujące warunki: średnia ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych powinna wynosić minimum 5,1 oraz wzorowe zachowanie.
Poniżej lista uczniów, którzy otrzymali stypendium naukowe:
Lp.Imię i nazwiskoKlasa

1.

Wiktoria BabiarzIV a

2.

Klaudia BuniowskaV a

  3.  

Natalia ŻaczekV a

4. 

Alicja KisałaV a

5.

Antoni SkoczylasV a

6. 

Joanna MulińskaV a

7.

Aleksandra NepelskaV a

8.

Kamil MaksymowiczV a

9.

Kiwacka AdriannaVI a

10. 

Anna ŚliwaVI a

11.

Bartłomiej BabulaVI a

12.

Jagoda SamagalskaVI b

Po odbiór pieniędzy prosimy zgłaszać się wraz z rodzicem

do ZEAS – u przy ul. Rynek 21

dodał: admin  
 
  Zakończenie Roku Szkolnego 2010/2011 24-06-2011   14:29:26
  

 22 czerwca 2011 r.  o 8.30, Mszą Św. pod przewodnictwem ks. Proboszcza Józefa Dudka, rozpoczęły się uroczystości  związane z zakończeniem roku szkolnego 2010/2011. Po Mszy Św. nauczyciele, uczniowie i rodzice udali się na Halę Widowiskowo –Sportową, gdzie przebiegała dalsza część uroczystości. Pani Dyrektor Agata Adamska pogratulowała uczniom klas szóstych, którzy w tym roku osiągnęli bardzo wysoki wynik ze sprawdzianu po klasie 6. Wręczyła najlepszym absolwentom najwyższe wyróżnienie jakim jest Medal Absolwenta. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Adrianna Kiwacka i Anna Śliwa z kl. VI a oraz Jagoda Samagalska i Kornelia Kuźma z kl. VI b. Spora część uczniów, nie tylko z klas szóstych,  otrzymało dziś świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy za zbiórkę baterii, makulatury, za osiągnięcia sportowe, za sukcesy taneczne i wiele innych, co jest rezultatem ich systematycznej i sumiennej pracy. Absolwenci przekazali na ręce swoich młodszych kolegów Sztandar Szkoły, Bartłomiej Babula- przew. SU, podziękował dyrekcji, nauczycielom, rodzicom za przekazana wiedzę oraz trud włożony w wychowanie, za wpojone słowa naszego Patrona: „Wymagajcie od Siebie, choćby inni od Was nie wymagali…” Na zakończenie Pani dyrektor Szóstoklasistom życzyła, aby na etapie ponadpodstawowej edukacji wykorzystali umiejętności nabyte w "podstawówce". Wszystkim uczniom natomiast ciekawych, spokojnych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Naszą uroczystość zaszczyciła swoją obecnością P. Beata Nowak – przew. Rady Rodziców, która wszystkim uczniom i nauczycielom życzyła spokojnych wakacji. Jako przedstawiciel Stowarzyszenia „Czas na Pomoc” wraz z P. Jolantą Dorota wręczyły nagrody zwycięzcą i wyróżnionym w konkursach Dziennikarskim -„Ocalić od zapomnienia… mój region, moją małą ojczyzną” oraz literackim – „Moje regionalne dziedzictwo” organizowanych przez Stowarzyszenie „Czas na Pomoc” we współpracy ze szkołami. zobacz zdjęcia

dodał: admin  
 
      skocz: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][ 82 ][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urzšd MiG Oleszyce

http://www.swiatpogody.pl

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl