Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwsz± szkoł± na podkarpaciu i ósm± w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 236 uczniów, którzy ucz± się w 13 oddziałach. Przy naszej szkole działa rowniez oddział przedszkolny do którego uczęszcza 22 szesciolatków. Nad edukacja naszych uczniów pracuje 28 nauczycieli. Rad± i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępc± jest pan Janusz Gryniewicz. Szkoła posiada dobr± bazę lokalow±, w skład której wchodz± między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, ¶wietlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczn± nawierzchni± i bieżni±. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesn± halę widowiskowo-sportow± z widowni± na 350 miejsc siedz±cych o wymiarach 24m x.54m.

My¶l± przewodni± pracy szkoły s± słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójności- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osiągnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczą wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętności praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowo¶ci »

  ¦więto szkoły 01-06-2012   12:36:13
  

 31.05.2012 r. ¶więtowali¶my 21 Rocznicę Nadania Szkole im. Jana Pawła II. ¦więto Szkoły tradycyjnie rozpoczęli¶my udziałem we Mszy ¶w. odprawionej w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli przez ks kanonika J. Dudka, proboszcza tutejszej parafii. Mottem apelu zatytułowanego „Dzięki Ci Panie za Jana Pawła II”, były często wypowiadane przez patrona słowa:”Dzieci s± u¶miechem nieba powierzonym ziemi”. Podczas swojego występu uczniowie prezentowali własne utwory poetyckie, w których wyrażali swoje emocje, uczucia, podziękowanie i pro¶by skierowane do Błogosławionego Jana Pawła II.Uroczysto¶ć u¶wietniły grupy taneczne: przedszkolaków, zespołu „Iskierki” i „Iskiereczki”, których występy wywarły duże wrażenie na widzach i zostały nagrodzone gromkimi brawami.Wspólne za¶piewanie hymnu szkoły zakończono ważn± uroczysto¶ć, a nagrody wręczone przez pani± dyrektor za udział w konkursach po¶więconych papieżowi zaakcentowały jej dono¶ne znaczenie.

dodał: admin  
 
  Wycieczki szkolne 01-06-2012   08:46:39
  

 25.-26.05.2012 r. chętni uczniowie klas IV i V wzięli udział w wycieczce do Warszawy a 12.05.2012 r. uczniowie klas IV, V i VI uczestniczyli w wycieczce krajoznawczej do Ogrodu Botanicznego w Bolestraszycach k. Przemy¶la.

więcej na: http://www.oleszyce.org.pl/?id=students

dodał: admin  
 
  Iskiereczki i Iskierki w Horyńcu Zdroju 30-05-2012   12:41:01
  

II miejsce „Iskierek”
w Horyńcu Zdroju 

Zespół taneczny „Iskierki” 27 maja 2012 r. zdobył II miejsce podczas III Konfrontacji Amatorskich Zespołów Tanecznych w Horyńcu - Zdroju. Drugie miejsce dziewczynki wywalczyły tańcem współczesnym „Jessie”. W konfrontacjach brała też udział młodsza grupa tancerek „Iskiereczki”, które zatańczyły układ „Kaczuszki”. „Iskierkom” gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów, a „Iskiereczkom” życzymy powodzenia w przyszłym roku. zobacz zdjecia

dodał: admin  
 
  Wycieczka do straży pożarnej 30-05-2012   12:35:48
   23 maja uczniowie klas pierwszych odwiedzili Państwow± Straż Pożarn± w Lubaczowie. Podczas spotkania z strażakami dzieci przekonały się jak trudna i niebezpieczna jest ich praca.Miały okazję obejrzeć sprzęt i stroje strażaków. Chętni uczniowie mogli przymierzyć hełmy. Duże zainteresowanie wzbudził wóz strażacki i jego wyposażenie. W trakcie pobytu dzieci utrwaliły sobie numery alarmowe. Dowiedziały się również jakich informacji należy udzielić, wzywaj±c na pomoc straż pożarn±. Ta wizyta z pewno¶ci± na długo pozostanie w ich pamięci. zobacz zdjęcia
dodał: admin  
 
  Zespół z Tarnopola 09-05-2012   11:58:53
  

 09.05.2012 r. go¶cili¶my w naszej szkole zespół taneczno - muzyczny z Tarnopola na Ukrainie. Arty¶ci podczas godzinnego koncertu występuj±c w ukraińskich strojach ludowych zaprezentowali muzykę swojego regionu, a także ¶piewem i tańcem ¶wietnie bawili publiczno¶ć. Uczniowie nasi z zainteresowaniem ogl±dali instrumenty muzyczne takie jak: fletnia pana, huculskie cymbały, fujarki, badurę itp. Podziwiali również skoczne tańce oraz wtórowali artystom klaszcz±c w rytm znanych i nieznanych melodii. Występ dostarczył wielu miłych wrażeń, wzbudzał w¶ród dzieci zainteresowania muzyk± i kultur± innych narodów, był także okazj± do integracji i rozładowania emocji poprzez zabawę w rytmie muzycznych dĽwięków. zobacz zdjęcia

dodał: admin  
 
      skocz: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][ 62 ][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urząd MiG Oleszyce

http://www.swiatpogody.pl

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl