Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwsz± szkoł± na podkarpaciu i ósm± w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 425 uczniów, którzy ucz± się w 22 oddziałach. Przy naszej szkole działa rowniez oddział przedszkolny do którego uczęszcza 11 szesciolatków. Nad edukacj± naszych uczniów pracuje 45 nauczycieli. Rad± i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępc± jest pani Dorota Czajkowska - Guszta. Szkoła posiada dobr± bazę lokalow±, w skład której wchodzi między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, swietlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczn± nawierzchni±. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesn± halę widowiskowo-sportow± z widowni± na 350 miejsc siedz±cych o wymiarach 24m x.54m.

My¶l± przewodni± pracy szkoły s± słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójności- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osiągnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczą wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętności praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowo¶ci »

  Karate 24-10-2012   13:54:54
  

  W dniach 12 - 14.10.2012 r. w Warszawie rozgrywany był Puchar Polski Dzieci i Młodzików w Karate Fudokan niżej wymienili uczniowie naszej szkoły osi±gnęli
następuj±ce wyniki:

  • Jakub Olejnik -1 miejsce kata, I miejsce kumite, I miejsce kata drużynowe
  • Kacper Paryniak - III miejsce kata, II miejsce kumite, I miejsce kata drużynowe
  • Angelika Guzina -1 miejsce kata, I miejsce kumite, I miejsce kata drużynowe
dodał: admin  
 
  Konkursy 23-10-2012   09:10:52
  

WSPOMNIENIE BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II

W dzień wspomnienia błogosławionego Jana Pawła II udali¶my się zraz ze sztandarem szkoły na uroczyst± Mszę ¶w., by dziękować Bogu za pontyfikat naszego patrona. Liturgii przewodniczył ks. Tomasz Kielar, który zachęcał dzieci i dorosłych do na¶ladowania postawy Jana Pawła II. Po Mszy ¶w. odbył się VIII Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły Janie Pawle II

zobacz zdjęcia

[więcej]  
 
  Dzień nauczyciela 17-10-2012   13:36:06
  

 Obchody tegorocznego ¦więta Edukacji tradycyjnie zwanego Dniem Nauczyciela rozpoczęli¶my uczestnictwem we Mszy ¶w. z udziałem pocztów sztandarowych naszej szkoły i Gimnazjum. Wspólna modlitwa, oraz słowa księży nawi±zuj±ce do sytuacji, zadań szkoły, warto¶ci nauki i wychowania wywołały refleksyjny nastrój i podniosły ¶więto uczniów i pracowników o¶wiaty.Dalsza czę¶ć uroczysto¶ci miała miejsce w hali widowiskowo-sportowej. zobacz zdjęcia

[więcej]  
 
  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 10-10-2012   15:03:16
  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie
Mickiewicza 45 ~ 37-600 Lubaczów
Telefon (016) 632 13 78
www.ppp.lubaczow.org
sekretariat@ppp.lubaczow.org

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

dodał: admin  
 
  08-10-2012   14:53:22
  

Biblioteka szkolna ogłosiła konkursy: 

  • O TYTUŁ "CZYTELNIKA ROKU"
  • KONKURS PLASTYCZNY
22.10.2012 r. został rozsrzygniety konkurs plastyczny więcej na: http://www.oleszyce.org.pl/?id=bib
dodał: admin  
 
      skocz: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][ 60 ][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urząd MiG Oleszyce

http://www.swiatpogody.pl

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl