Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwsz± szkoł± na podkarpaciu i ósm± w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 425 uczniów, którzy ucz± się w 22 oddziałach. Przy naszej szkole działa rowniez oddział przedszkolny do którego uczęszcza 11 szesciolatków. Nad edukacj± naszych uczniów pracuje 45 nauczycieli. Rad± i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępc± jest pani Dorota Czajkowska - Guszta. Szkoła posiada dobr± bazę lokalow±, w skład której wchodzi między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, swietlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczn± nawierzchni±. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesn± halę widowiskowo-sportow± z widowni± na 350 miejsc siedz±cych o wymiarach 24m x.54m.

My¶l± przewodni± pracy szkoły s± słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójności- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osiągnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczą wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętności praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowo¶ci »

  Puchar Burmistrza w szachach 24-04-2013   13:10:59
  

VII Drużynowy Turniej Szachowy

20 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Oleszycach odbył się VII DRUŻYNOWY POWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce i Starosty Lubaczowskiego, w którym wyst±piło 5 drużyn – (3 drużyny 4 osobowe z Oleszyc oraz 2 z Lubaczowa).

więcej na: http://www.oleszyce.org.pl/?id=s_news

dodał: admin  
 
  Spotkanie z rodzicami 16-04-2013   13:17:19
  

SZANOWNI RODZICE!
23.04.2013 r
. odbędzie się spotkanie wychowawców klas z rodzicami. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00 zebraniem ogólnym na sali gimnastycznej,  podczas którego wysłuchamy prelekcji pt. „Jak zachęcić dzieci do nauki”, które poprowadzi pani Małgorzata Jahyra-Mazepa - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie. Po zakończonym spotkaniu pani dyrektor będzie dostępna dla rodziców – zapraszamy do skorzystania z konsultacji.

Przypominamy także o trwaj±cych zapisach do Szkoły dla Rodziców i Wychowawców – chętni mog± zgłaszać swój udział u pedagoga szkolnego, w sekretariacie lub u wychowawców klas.

dodał: admin  
 
  Dni otwarte PPP 16-04-2013   08:54:48
  

 DZIEŃ OTWARTY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

22.04.2013r. – 23.04.2013r. naszej szkole odbęd± się DNI OTWARTE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Z tej okazji uczniowie będ± uczestniczyć w zajęciach psychoedukacyjnych prowadzonych przez przedstawicielki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie, a dla rodziców zorganizowany zostanie dyżur, podczas którego będzie można odbyć konsultacje i uzyskać porady na nurtuj±ce pytania. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy Rodziców do skorzystania z oferty Poradni.

Więcej informacji w póĽniejszym terminie.

dodał: admin  
 
  Finalistka 16-04-2013   08:47:22
  

Wiktoria Babiarz
finalistk± konkursu „Wiedzy o Biblii i Historii Kocioła”

więcej na: http://www.oleszyce.org.pl/?id=konkursy

dodał: admin  
 
  Konkurs w Przemy¶lu 12-04-2013   08:45:16
  

I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Ojcu ¦więtym Janie Pawle II

dodał: admin  
 
      skocz: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][ 55 ][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urząd MiG Oleszyce

http://www.swiatpogody.pl

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl