Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwsz± szkoł± na podkarpaciu i ósm± w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 236 uczniów, którzy ucz± się w 13 oddziałach. Przy naszej szkole działa rowniez oddział przedszkolny do którego uczęszcza 22 szesciolatków. Nad edukacja naszych uczniów pracuje 28 nauczycieli. Rad± i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępc± jest pan Janusz Gryniewicz. Szkoła posiada dobr± bazę lokalow±, w skład której wchodz± między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, ¶wietlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczn± nawierzchni± i bieżni±. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesn± halę widowiskowo-sportow± z widowni± na 350 miejsc siedz±cych o wymiarach 24m x.54m.

My¶l± przewodni± pracy szkoły s± słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójności- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osiągnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczą wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętności praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowo¶ci »

  Finalistka 16-04-2013   08:47:22
  

Wiktoria Babiarz
finalistk± konkursu „Wiedzy o Biblii i Historii Kocioła”

więcej na: http://www.oleszyce.org.pl/?id=konkursy

dodał: admin  
 
  Konkurs w Przemy¶lu 12-04-2013   08:45:16
  

I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Ojcu ¦więtym Janie Pawle II

dodał: admin  
 
  Szkolenia BHP 10-04-2013   09:25:31
  

materiały informacyjne

Pierwsza pomoc w przypadku
krwotoku zewnętrznego

zobacz także:

https://www.szkolenia-bhp24.pl/krwotok-online

 

dodał: admin  
 
  Sprawdzian 2013 04-04-2013   13:14:54
  

 Dzi¶ uczniowie ostatniej klasy podstawowej napisali sprawdzian szóstoklasisty.

O godzinie 9.00 nasi uczniowie  rozpoczęli rozwi±zywanie testu. Na rozwi±zanie sprawdzianu mieli 60 minut. Dla szóstoklasistów był to pierwszy poważny egzamin w życiu. Sprawdzian szóstoklasisty jest obowi±zkowy i odbywa się co roku w kwietniu. We wszystkich szkołach w Polsce przeprowadzany jest on w tym samym dniu i o tej samej godzinie. Termin egzaminu wyznacza i ogłasza z wyprzedzeniem Centralna Komisja Egzaminacyjna. Maksymalna liczba punktów, któr± uczeń może na egzaminie osi±gn±ć, to 40.

zobacz arkusz z zadaniami

dodał: admin  
 
  Wesołego Alleluja 27-03-2013   14:28:45
  

Najserdeczniejsze Życzenia

zdrowych, radosnych i spokojnych ¶wi±t

Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie

życz±

Dyrekcja, Nauczyciele oraz Uczniowie

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Oleszycach

dodał: admin  
 
      skocz: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][ 51 ][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urząd MiG Oleszyce

http://www.swiatpogody.pl

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl