Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwsz± szkoł± na podkarpaciu i ósm± w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 425 uczniów, którzy ucz± się w 22 oddziałach. Przy naszej szkole działa rowniez oddział przedszkolny do którego uczęszcza 11 szesciolatków. Nad edukacj± naszych uczniów pracuje 45 nauczycieli. Rad± i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępc± jest pani Dorota Czajkowska - Guszta. Szkoła posiada dobr± bazę lokalow±, w skład której wchodzi między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, swietlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczn± nawierzchni±. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesn± halę widowiskowo-sportow± z widowni± na 350 miejsc siedz±cych o wymiarach 24m x.54m.

My¶l± przewodni± pracy szkoły s± słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójności- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osiągnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczą wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętności praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowo¶ci »

  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 18-02-2015   15:05:11
  

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubaczowie organizuje:

 • Warsztaty "Szkoła dla rodziców" 11.03.2015 r. godz. 16.00
  Spotkania cykliczne 1 raz w tygodniu (przez 7 tygodni) zajęcia
  prowadzone metodami aktywnymi dla rodziców.
  mgr G. Antonik
  mgr A. Musiej

 

 • "Doskonalenie umiejętno¶ci wychowawczych w relacji rodzic - nauczyciel, nauczyciel - uczeń."
  26.03.2015 r. godz. 15.00
  Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi 4 godziny dydaktyczne.
 • "Diagnoza i terapia uczniów z trudno¶ciami w nauce matematyki"
  15.04.2015 r. godz. 15.00
  3 godziny dydaktyczne.

wiecej szczegółów na www.poradnia.powiatlubaczowski.pl

dodał: admin  
 
  Dzień babci i dziadka 28-01-2015   12:08:17
  

25.01.2015 r. o godz. 14.00 w Remizie OSP w Oleszycach, w obecno¶ci dziadków, rodziców i go¶ci zaproszonych uczniowie kl. II a wyst±pili ze swoim programem artystycznym. Swój występ podzielili na dwie czę¶ci. Pierwsza czę¶ć po¶więcona Babciom i Dziadkom "Wielka gratka na Dzień Babci i Dziadka". Punktem kulminacyjnym była druga czę¶ć przedstawienia "PójdĽmy wszyscy z pokłonem". Młodzi arty¶ci kreowali postacie bajkowe. W przedstawieniu swoj± role odegrali również rodzice. Nad opraw± muzyczn± czuwała Małgorzata Samagalska. Nad cało¶ci± przedstawienia czuwała Pani Krystyna Sopel.

zobacz zdjęcia

dodał: admin  
 
  Zabawa choinkowa 20-01-2015   10:09:25
  

W tym roku szkolnym zabawa choinkowa odbyła się w czwartek. Dzięki pomocy  Rady Rodziców choinka okazała się niezwykle radosnym wydarzeniem. Wszystkie dzieciaki zgromadziły się w tym roku w dużej sali gimnastycznej, dzięki czemu mogły sobie pozwolić na swobodn± zabawę. Do tańca i wspólnej biesiady zachęcał wszystkich prowadz±cy, który potrafił dobrać repertuar muzyczny do charakteru imprezy. Znalazły się więc piosenki dla najmłodszych i najstarszych uczniów naszej szkoły. Nie zabrakło także konkursów, wspólnego ¶piewania i dedykacji.  Pragniemy złożyć podziękowania Radzie Rodziców za pomoc w organizacji zabawy dla uczniów.

zobacz zdjęcia

dodał: admin  
 
  Komkurs 18-01-2015   10:41:06
  

 UWAGA KONKURS!

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie / projekcie

pt. NAPISZMY RAZEM KSIˇŻKĘ O TYM,

JAK ZNALE¬Ć W ¦WIECIE DOBRO?

Więcej informacji zanjdziesz tutaj

dodał: admin  
 
  Informacje 12-01-2015   14:20:08
  

1.      Zabawa Choinkowa odbędzie się 22 stycznia 2015r. – czwartek
2.      26 stycznia 2015 r. ( poniedziałek ) o godz. 1400 posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej za I – półrocze roku szkolnego 2014/2015
3.     
28 stycznia 2015r. ( ¶roda) o godz. 1700 spotkanie z rodzicami.

dodał: admin  
 
      skocz: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][ 31 ][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urząd MiG Oleszyce

http://www.swiatpogody.pl

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl