Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwsz± szkoł± na podkarpaciu i ósm± w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 425 uczniów, którzy ucz± się w 22 oddziałach. Przy naszej szkole działa rowniez oddział przedszkolny do którego uczęszcza 11 szesciolatków. Nad edukacj± naszych uczniów pracuje 45 nauczycieli. Rad± i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępc± jest pani Dorota Czajkowska - Guszta. Szkoła posiada dobr± bazę lokalow±, w skład której wchodzi między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, swietlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczn± nawierzchni±. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesn± halę widowiskowo-sportow± z widowni± na 350 miejsc siedz±cych o wymiarach 24m x.54m.

My¶l± przewodni± pracy szkoły s± słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójności- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osiągnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczą wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętności praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowo¶ci »

  Turniej Wiedzy Pożarniczej 15-03-2016   08:25:40
  

11 marca 2016 r. w Oleszyckim O¶rodku Kultury odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Oleszyce . Organizowany od kilku lat turniej przyczynia się do popularyzowania w¶ród dzieci i młodzieży szkolnej zagadnień zwi±zanych z pożarnictwem.

więcej na: http://www.oleszyce.org.pl/?id=students

dodał: admin  
 
  IX Konkurs "Palma Wielkanocna" 02-03-2016   13:46:20
  

Burmistrz Miasta i Gminy  Oleszyce i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach ogłaszaj± konkurs „Palma Wielkanocna 2016” dla przedszkoli, szkół podstawowych, ¶wietlic ¶rodowiskowych .

Cele konkursu:

  • Zaangażowanie dzieci i młodzieży w poznawanie własnych tradycji.
  • Zachowanie tradycji i przekazanie ludowego dziedzictwa kulturowego.
  • Promocja talentów plastycznych.

 regulamin oraz karta zgłoszenia

dodał: admin  
 
  Zajęcia na feriach 12-02-2016   11:55:15
  

ZAJĘCIA SPORTOWE PODCZAS FERII

Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV - VI na zajęcia sportowe podczas pierwszego tygodnia ferii szkolnych.

Zajęcia odbywać się będ± w hali sportowej w godz. 8.30 - 11.00

dodał: admin  
 
  Walentynki 12-02-2016   09:59:05
  

 Poczta Walentynkowa
     Walentynki coroczne ¶więto zakochanych przypadaj±ce 14 lutego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawieraj±cych wyznania miłosne (często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono ¶w. Walentego jako patrona zakochanych. Dlatego dzień 14 lutego stał się okazj± do obdarowywania się drobnymi upominkami oraz li¶cikami z wyznaniami miłosnymi. W naszej szkole, jeszcze przed „Walentynkami”, Samorz±d Uczniowski przygotował skrzynkę na listy do której uczniowie wrzucali walentynki. W dniu 12 lutego przedstawiciele SU roznie¶li po klasach POCZTĘ WALENTYNKOWˇ.

dodał: admin  
 
  Sztuczki w szkole 10-02-2016   15:00:52
  

 W dniu 10 lutego 2016 r. nasz± szkołę odwiedził iluzjonista. Przez krótk± chwilę nasza szkoła zamieniła się w miejsce pełne niesamowitych sztuczek rodem z cyrkowych przedstawień. Artysta przez 45 minut zachwycał publiczno¶ć szkoln± swoim magicznym show. Uczniowie chętnie uczestniczyli w pokazywanych sztuczkach, asystuj±c przy nich, a także obserwuj±c z zapartym tchem. Nasz go¶ć pozostawił po sobie miłe wspomnienie i pokazał nam że niemożliwe staje się możliwe.

zobacz zdjęcia

dodał: admin  
 
      skocz: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][ 23 ][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urząd MiG Oleszyce

http://www.swiatpogody.pl

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl