Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwsz± szkoł± na podkarpaciu i ósm± w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 236 uczniów, którzy ucz± się w 13 oddziałach. Przy naszej szkole działa rowniez oddział przedszkolny do którego uczęszcza 22 szesciolatków. Nad edukacja naszych uczniów pracuje 28 nauczycieli. Rad± i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępc± jest pan Janusz Gryniewicz. Szkoła posiada dobr± bazę lokalow±, w skład której wchodz± między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, ¶wietlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczn± nawierzchni± i bieżni±. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesn± halę widowiskowo-sportow± z widowni± na 350 miejsc siedz±cych o wymiarach 24m x.54m.

My¶l± przewodni± pracy szkoły s± słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójności- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osiągnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczą wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętności praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowo¶ci »

  Podręczniki szkolne na rok 2016/2017 16-06-2016   13:34:21
  

Wykaz podręczników szkolnych na rok 2016/2017 znajdziesz tutaj:

http://oleszyce.org.pl/?id=doc

[więcej]  
 
  Integracja i komunikacja w klasie 15-06-2016   09:24:08
  

W dniach 07.05.2016r. i 22.06.2016r. przeprowadzone zostały warsztaty pod tytułem ,,Integracja i komunikacja w klasie. Uczucia przyjemne i nieprzyjemne" oraz ,, Zło¶ć -sposoby radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami-zabawy integracyjne i dramowe". 

 więcej na:

http://oleszyce.org.pl/?id=students

 

[więcej]  
 
  Konkurs 06-06-2016   12:26:15
  

KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

Zapraszamy uczniów klas IV -VI  do udziału w Konkursie Wiedzy
o Krajach Anglojęzycznych.

Konkurs odbędzie się 13.06.1016r.(poniedziałek)

szczegóły znajdziesz tutaj

[więcej]  
 
  XXV Rocznica Nadania Szkole im. Jana Pawła II 01-06-2016   13:16:47
  
31 maja odchodzili¶my jubileusz 25 - lecia nadania szkole im. Jana Pawła II. Jest to szczególna okazja, aby zatrzymać się i spojrzeć wstecz na to co osi±gnęli¶my na przełomie tych 25 lat. Jeste¶my dumni, że nasza szkoła nosi imię Jana Pawła II, my społeczno¶ć szkolna, staramy się wcielać w życie te warto¶ci, które przekazywał największy z Polaków. Nadać imię szkole to niejako ustalić jej tożsamo¶ć, zasugerować warto¶ci ważniejsze od innych, podkre¶lić kierunek działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez osobę patrona. Odnosz±c się do tych słów w codziennej pracy staramy się wychować człowieka tolerancyjnego, uczciwego, szlachetnego, otwartego oraz odpowiedzialnego za siebie i innych. Działaniom wychowawczym szkole przy¶wiecaj± słowa Patrona „Wymagajcie od siebie , choćby inni od was nie wymagali”. Nasza szkoła wytworzyła bardzo bogat± tradycję, swój klimat i przede wszystkim poł±czyła kilka pokoleń ludzi - nauczycieli, pracowników oraz uczniów i absolwentów.
[więcej]  
 
  wywiadówka 19-05-2016   12:09:40
  
24 maja br.(wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie wychowawców klas z rodzicami. Nie będzie spotkania ogólnego. Wychowawcy spotkaj± się z rodzicami w salach lekcyjnych.
[więcej]  
 
      skocz: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][ 14 ][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urząd MiG Oleszyce

http://www.swiatpogody.pl

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl