Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwsz± szkoł± na podkarpaciu i ósm± w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 425 uczniów, którzy ucz± się w 22 oddziałach. Przy naszej szkole działa rowniez oddział przedszkolny do którego uczęszcza 11 szesciolatków. Nad edukacj± naszych uczniów pracuje 45 nauczycieli. Rad± i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępc± jest pani Dorota Czajkowska - Guszta. Szkoła posiada dobr± bazę lokalow±, w skład której wchodzi między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, swietlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczn± nawierzchni±. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesn± halę widowiskowo-sportow± z widowni± na 350 miejsc siedz±cych o wymiarach 24m x.54m.

My¶l± przewodni± pracy szkoły s± słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójności- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osiągnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczą wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętności praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowo¶ci »

  GDZIE JEST WIOSNA ? 21-03-2006   12:21:35
  

 Dnia 21 marca 2006r. w sali gimnastycznej odbyła się akademia  zwi±zana z powitaniem wiosny. Młodzież szkolna przygotowała atrakcyjne występy. Nast±piło rozstrzygnięcie konkursu „Szkolna Palma Wielkanocna” oraz  „Piękno wiosny w poezji”. Za najlepsze występy oraz wykonane palmy dyrektor szkoly Stanislaw Babula wręczyl nagrody i dyplomy.
Więcej zdjęć w galerii.

dodał: Administrator  
 
  SPOTKANIE SPRAWNYCH INACZEJ 08-03-2006   08:53:19
  

Już po raz dziesi±ty dnia 26 lutego 2006r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Oleszycach odbyło się spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży „Sprawnej inaczej” z uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Publicznego Gimnazjum. Główna osob± odpowiedzialna za organizację była Pani pedagog Maria Żaczek.
Imprezę otworzył dyrektor gimnazjum Pan Franciszek Buksak, który powitał wszystkich zaproszonych go¶ci i sponsorów.
Po krótkim przemówieniu uczestnicy spotkania obejrzeli występ zespołu tanecznego z naszej szkoły, przygotowany przez Pani± Monika Jezuit. Poloneza w wykonaniu dzieci nagrodzono gor±cymi oklaskami.
Bal rozpoczęli¶my od wyboru migdałowego króla i królowej. Tytuł ten przypadł Elżbiecie Osuch i Przemysławowi Hanusowi. Uroczystej koronacji dokonał dyrektor szkoły podstawowej Pan Stanisław Babula. Więcej zdjęć w galerii.

[więcej]  
 
  POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI 24-02-2006   10:19:50
  
XI DZIECIĘCY KONKURS RECYTATORSKI POWIATU LUBACZOWSKIEGO.
Dnia 23 lutego 2006 r. w Lubaczowskim Domu Kultury odbył się XI DZIECIĘCY KONKURS RECYTATORSKI POWIATU LUBACZOWSKIEGO. Nasz± szkołę reprezentowali uczniowie wyłonieni w eliminacjach szkolnych:
W kategori klas I-III
Katarzyna Nieckarz zajęła III miejsce
Paweł Pokarowski uzyskał wyróżnienie

W kategori klas IV-VI startowali uczniowie
Adrianna Mirończuk
Bartłomiej Borysowicz

Gratulujemy wyróżnionym.
dodał: Administrator  
 
  POWIATOWE ZAWODY SPORTOWE 22-02-2006   10:17:56
  
Zawody sportowe w ramach IMS w mini piłkę ręczn± dziewcz±t i chłopców
Dnia 25 .02.2006 r.(SOBOTA) o godz. 9.00 odbęd± się zawody sportowe w ramach IMS w mini piłkę ręczn± dziewcz±t i chłopców w Hali Sportowej w Cieszanowie.
Opiekunem reprezentacji szkoły będzie mgr Piotr Biały.

życzymy powodzenia.

dodał: Administrator  
 
  POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI 22-02-2006   10:07:43
  
XI DZIECIĘCY KONKURS RECYTATORSKI POWIATU LUBACZOWSKIEGO.
Dnia 23 lutego 2006 r. w Lubaczowskim Domu Kultury odbędzie się XI DZIECIĘCY KONKURS RECYTATORSKI POWIATU LUBACZOWSKIEGO. Nasz± szkołę reprezentować będ± uczniowie wyłonieni w eliminacjach szkolnych:
- z klas I-III
Katarzyna Nieckarz
Paweł Pokarowski

opiekunem jest mgr Krystyna Sopel
- z klas IV-VI
Adrianna Mirończuk
Bartłomiej Borysowicz

opiekunem jest mgr Teresa Pruchnik
życzymy powodzenia.
dodał: Administrator  
 
      skocz: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][ 119 ][120][121]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urząd MiG Oleszyce

http://www.swiatpogody.pl

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl