Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwsz± szkoł± na podkarpaciu i ósm± w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 236 uczniów, którzy ucz± się w 13 oddziałach. Przy naszej szkole działa rowniez oddział przedszkolny do którego uczęszcza 22 szesciolatków. Nad edukacja naszych uczniów pracuje 28 nauczycieli. Rad± i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępc± jest pan Janusz Gryniewicz. Szkoła posiada dobr± bazę lokalow±, w skład której wchodz± między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, ¶wietlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczn± nawierzchni± i bieżni±. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesn± halę widowiskowo-sportow± z widowni± na 350 miejsc siedz±cych o wymiarach 24m x.54m.

My¶l± przewodni± pracy szkoły s± słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójności- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osiągnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczą wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętności praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowo¶ci »

  VI PLEBISCYT 08-02-2007   11:11:06
  

VI Plebiscyt na Najpopularniejszego, Najlepszego Sportowca i Trenera Ziemi Lubaczowskiej

Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie organizuje VI Plebiscyt na Najpopularniejszego, Najlepszego Sportowca i Trenera Ziemi Lubaczowskiej w 2006 r. Wszystkie info. w sprawie sposobu głosowania jak i listy sportowców i trenerów dostępne s± na stronie  pod adresem www.pckis.lubaczow.alpha.pl 
Z góry serdecznie dziękuję.

dodał: Administrator  
 
  UWAGA KONKURS 08-02-2007   11:05:49
  

 Zapraszamy wszystkich uczniów klas I,II i III do wzięcia udziału
w  KONKURSIE  PLASTYCZNYM "
JAN  PAWEŁ II i DZIECI"
Prace:- można wykonać dowoln± technik±, - trzeba oddać do 23 marca s. Janie  lub P. Teresie Napelskiej NAGRODY CZEKAJˇ!!!

dodał: Administrator  
 
  SYMULTANA SZACHOWA 08-02-2007   11:04:35
  

 W czasie ferii zimowych dnia 12 lutego 2007 r. odbyła się symultana szachowa w wykonaniu inst. szach. Kazimierza Krzyżaka, niestety żaden z zawodników nie odniósł pozytywnego wyniku, najbliżej zwycięstwa była Sylwia Rydzik z kl. V, również odbył się Szachowy Turniej systemem pucharowym  w kategorii klas I-VI
Najlepsze miejsca zajęli: Robert Rymarowicz, Katarzyna Rymarowicz, Antoni Skoczylas, Kamil Maksymowicz.
Uczniowie otrzymali dyplomy za poszczególne miejsca.

 

dodał: Administrator  
 
  FERIE NA SPORTOWO 07-02-2007   13:53:12
  

UWAGA UCZNIOWIE

W okresie ferii zimowych   na sali gimnastycznej będ± odbywać  się turnieje międzyklasowe dla klas I-VI w następuj±cych dyscyplinach:

12 luty (poniedziałek) o godz. 9.00 symultana szachowa - organizator  Pan K Krzyżak

13 luty (wtorek ) o godz. 9.00  turniej piłki ręcznej- organizator Pan W. Rokosz

15 luty (czwartek) o godz 9.00 turniej piłki siatkowej- organizator Pan M. Różański

16 luty ( pi±tek ) o godz. 9.00 sprawno¶ciowy tor przeszkód - organizator Pani B. Zawitkowska-Zaj±c.

ZAPRASZAMY

dodał: Administrator  
 
  SPOTKANIE OPŁATKOWE 29-01-2007   13:08:09
  

 W Łukawcu dnia 27.01.2007 odbywało się spotkanie opłatkowe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II  diecezji zamojsko- lubaczowskiej. Z naszej szkoły udział wzięli: Pani wicedyrektor Agata Adamska, s. Jana Bochenek oraz poczet sztandarowy. Na uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Ks. Bpa Wacława Depo  uczennica naszej szkoły Kasia Buczko czytała czytanie. Było to dla nas  miłe wyróżnienie. Po uczcie duchowej , udali¶my się do szkoły na spotkanie opłatkowe. Mimo zimowej aury, dosyć zimnej i siarczystej, na spotkaniu panowała ciepła atmosfera . Społeczno¶ć szkoły w Łukawcu w¶ród wielu miłych niespodzianek, przedstawiła także jasełka. Znów wszyscy mogli¶my znaleĽć się w Betlejem... Po spektaklu nast±piło składanie życzeń Ks. Biskupowi. My byli¶my pierwsi. Pani Wicedyrektor przedstawiła krótko nasz± szkołę i z opłatkiem w ręku wszyscy podeszli¶my do Ks. Biskupa. Każdemu z nas na czole uczynił znak krzyża, u¶miechn±ł się, obdarował obrazkiem...

[więcej]  
 
      skocz: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][ 106 ][107][108][109][110][111][112][113][114][115]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urząd MiG Oleszyce

http://www.swiatpogody.pl

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl