Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwsz± szkoł± na podkarpaciu i ósm± w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 236 uczniów, którzy ucz± się w 13 oddziałach. Przy naszej szkole działa rowniez oddział przedszkolny do którego uczęszcza 22 szesciolatków. Nad edukacja naszych uczniów pracuje 28 nauczycieli. Rad± i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępc± jest pan Janusz Gryniewicz. Szkoła posiada dobr± bazę lokalow±, w skład której wchodz± między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, ¶wietlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczn± nawierzchni± i bieżni±. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesn± halę widowiskowo-sportow± z widowni± na 350 miejsc siedz±cych o wymiarach 24m x.54m.

My¶l± przewodni± pracy szkoły s± słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójności- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osiągnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczą wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętności praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowo¶ci »

  KONKURS ORTOGRAFICZNY 20-04-2007   14:24:47
  

 W dniach 17,19,20.04.07r. odbył się drugi etap Konkursu Ortograficznego klas IV – VI. Poniżej wykaz uczniów, którzy uczestniczyli w II etapie:

Klasa VI a .........

[więcej]  
 
  LUDOWE RZE¬BY 20-04-2007   13:58:33
  

 Dnia 16 kwietnia pani Alicja Wójciak wspólnie z uczniami klasy I b zorganizowała wystawę pt. „Ludowe rzeĽby” i go¶ciła artystę ludowego pana Jana Orlińskiego. Uprawia on rzeĽbę i płaskorzeĽbę, wykonuje płaskorzeĽby o tematyce sakralnej i wiejskiej. Zajmuje się także rzemiosłem artystycznym i meblarstwem. W czasie zorganizowanych warsztatów pan Orliński zapoznał uczniów z narzędziami i materiałami, które służ± mu do pracy oraz uczył dzieci rzeĽbić motyla, kwiaty, domek z drzewa lipowego. Na zakończenie zajęć każdy otrzymał upominek – drewnian± przewieszkę ze swoimi inicjałami. Ciekawostk± ...

[więcej]  
 
  MAŁA OJCZYZNA 20-04-2007   13:27:00
  

 W zwi±zku z realizacj± programu o tematyce regionalnej Moja mała ojczyzna” pani Alicja Wójciak i pani Elżbieta Nawrot wspólnie z uczniami klas I b i II b zorganizowały spotkanie z twórc± ludowym panem Zenonem Sirykiem, który zaprosił uczniów do obejrzenia swoich eksponatów znajduj±cych się w domu. Pan Zenon Siryk uprawia: rysunek, grafikę, haft. Z upodobaniem maluje pejzaże, martwe natury i kwiaty. Jego mieszkanie przypomina muzeum. Artysta uczestniczył w wielu wystawach plastyki amatorskiej w Przemy¶lu i Lubaczowie. Wizyta u artysty była bardzo ciekawa.

dodał: Administrator  
 
  SPRAWDZIAN 12-04-2007   14:34:06
  

 Sprawdzian dla szóstoklasistów 12 kwietnia 2007r. przebiegł spokojnie tak jak powinnien. Tegoroczny sprawdzian jest już szóstym od czasu wprowadzenia go do systemu o¶wiaty.Sprawdzian rozpocz±ł się po godz. 9.00 i trwał 60 minut. Dla uczniów z dysfunkcjami (np. dysleksj±) czas trwania sprawdzianu był przedłużony o 30 minut.Maksymalnie ze sprawdzianu można uzyskać 40 punktów (w ubiegłym roku ¶redni wynik uzyskany przez szóstoklasistów to 25,3 punktu). Informacje o wynikach tegorocznego sprawdzianu uczniowie otrzymaj± pod koniec maja.

dodał: Administrator  
 
  WYSTAWA 04-04-2007   09:38:17
  

  Dla upamiętnienia drugiej rocznicy ¶mierci naszego Patrona klasa I b przygotowała wystawę pt. „Jan Paweł II – papież, który zmienił ¶wiat”, na któr± złożyły się: albumy, ksi±żki, zdjęcia, gazety, plakaty, portrety, figurki. Wystawa ta przybliżyła uczniom postać patrona naszej szkoły. Dzieci z dużym zainteresowaniem ogl±dały pami±tki o Wielkim Polaku.

dodał: Administrator  
 
      skocz: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][ 105 ][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urząd MiG Oleszyce

http://www.swiatpogody.pl

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl