Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwsz± szkoł± na podkarpaciu i ósm± w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 236 uczniów, którzy ucz± się w 13 oddziałach. Przy naszej szkole działa rowniez oddział przedszkolny do którego uczęszcza 22 szesciolatków. Nad edukacja naszych uczniów pracuje 28 nauczycieli. Rad± i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępc± jest pan Janusz Gryniewicz. Szkoła posiada dobr± bazę lokalow±, w skład której wchodz± między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, ¶wietlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczn± nawierzchni± i bieżni±. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesn± halę widowiskowo-sportow± z widowni± na 350 miejsc siedz±cych o wymiarach 24m x.54m.

My¶l± przewodni± pracy szkoły s± słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójności- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osiągnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczą wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętności praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowo¶ci »

  NAJLEPSZY RECYTATOR 04-06-2007   13:41:51
  

 Dnia 17 maja 2007 roku odbył się w Cieszanowie I Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Współczesnej. Nasz± szkołę w kategorii klas I – III reprezentowali następuj±cy uczniowie:
1. Aleksander Sopel klasa I a – wych. Teresa Nepelska
2. Bartłomiej Dworak klasa III a – wych. Krystyna Sopel
3. Hubert Piliszko klasa III a – wych. Krystyna Sopel
4. Paweł Pokarowski klasa III a – wych. Krystyna Sopel

I znowu nasi uczniowie w kategorii klas I – III okazali się najlepsi. I miejsce otrzymał Hubert Piliszko za recytację wiersza „Przyjęcie wiosny”. II miejce przyznano Pawłowi Pokarowskiemu za recytację wiersza „Pan Malu¶kiewicz i wieloryb”. Wyróżnienia otrzymali Aleksander Sopel za recytację wiersza „Okulary” oraz Bartłomiej Dworak za wiersz „Samochwała”. Zwycięzcom i nagrodzonym serdecznie GRATULUJEMY!!!

dodał: Administrator  
 
  LAUREACI KONKURSU 24-05-2007   14:48:56
  

 Laureatami konkursu ortograficznego zostali:
1. Aleksandra Jabłońska – klasa VI a
2. Aleksandra Krawiec – klasa VI a
3. Marcin Czerniak – klasa VI a
4. Kudła Sylwia – klasa VI a
5. K±kol Kinga – klasa VI a
6. Buczko Katarzyna – klasa VI a
7. Joanna Kruk – klasa VI c
8. Małgorzata Osiowy – klasa V a
9. Aleksandra Babula – klasa Vb ......


[więcej]  
 
  ¦WIĘTO 3-MAJA 27-04-2007   14:00:50
  

   W dniu 27.04.2007 r. w naszej szkole odbył się apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-maja. Młodzież pod kierunkiem p. A. Czajkowskiej i p. A. Cencora przygotowała montaż słowno-muzyczny. 
3 maja 1791 uchwalono pierwsz± konstytucję w nowożytnej Europie, a drug±, po amerykańskiej, na ¶wiecie. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Wielki, który został zwołany w paĽdzierniku 1788. Uchwalenie Konstytucji...

[więcej]  
 
  OGRÓDEK KLASOWY 27-04-2007   13:28:59
  

 Obecny tydzień w naszej szkole obchodzony był pod hasłem "Wiosenna promocja zdrowia". W zwi±zku z tym podejmowali¶my szereg akcji i konkursów promuj±cych zdrow± żywno¶ć i zdrowe odżywianie.
Klasy IV – VI brały udział  w konkursie na fraszkę
„Jak zdrowo żyć”.
I miejsce –Emilia Maciak – klasa VI B
II miejsce Tomasz Szawłoga – klasa IV c
III miejsce Andżelika Piliszko – klasa VI b

 

Klasy I – III uczestniczyły ............

[więcej]  
 
  WIOSENNA PROMOCJA 27-04-2007   13:27:43
  

  Promocja zdrowia jest to proces umożliwiaj±cy ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem. Szkoła promuj±ca zdrowie jest to społeczno¶ć, w której jej członkowie - pracownicy i uczniowie podejmuj± starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, ucz± sie jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe ¶rodowisko, zachęcaj± ludzi w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców, do podjęcia podobnych starań. Zgodnie z założeniami Podkarpackiej Sieci Szkół Promuj±cych Zdrowie, której nasza szkoła jest kandydatem na członka, nadrzędnym celem szkoły promuj±cej zdrowie jest zdrowy styl życia całej społeczno¶ci szkolnej, tzn. pracowników i uczniów. Koodynatorem promocji zdrowia w szkole jest pani......

[więcej]  
 
      skocz: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][ 104 ][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urząd MiG Oleszyce

http://www.swiatpogody.pl

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl