Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwsz± szkoł± na podkarpaciu i ósm± w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 425 uczniów, którzy ucz± się w 22 oddziałach. Przy naszej szkole działa rowniez oddział przedszkolny do którego uczęszcza 11 szesciolatków. Nad edukacj± naszych uczniów pracuje 45 nauczycieli. Rad± i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępc± jest pani Dorota Czajkowska - Guszta. Szkoła posiada dobr± bazę lokalow±, w skład której wchodzi między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, swietlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczn± nawierzchni±. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesn± halę widowiskowo-sportow± z widowni± na 350 miejsc siedz±cych o wymiarach 24m x.54m.

My¶l± przewodni± pracy szkoły s± słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójności- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osiągnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczą wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętności praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowo¶ci »

  ODBIÓR TECHNICZNY HALI 19-03-2008   08:46:33
  

Dnia 14 marca 2008r. odbył się odbiór techniczny Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach. Przedstawiciele wykonawcy LPB w Lubaczowie, przedstawiciele inwestora, oraz przedstawiciele służb technicznych dokonali odbioru technicznego obiektu. Już tylko uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i będziemy korzystać z pięknej hali.

dodał: admin  
 
  KONKURS PALMA 2008 19-03-2008   08:33:44
  

 12 marca 2008 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach miało miejsce spotkanie społeczno¶ci szkolnej i ¶rodowiskowej podsumowuj±ce konkurs „Palma Wielkanocna 2008” Spotkanie miało charakter bardzo uroczysty, zwłaszcza, że u¶wietnione zostało obecno¶ci± i wyst±pieniem zaproszonych go¶ci takich jak: Burmistrz Miasta i Gminy pani Maria Janowska - Placek, zastępca burmistrza, pan Zdzisław Lew, rzecznik i doradca Wojewody Podkarpackiego, pan Wiesław Bek, przedstawiciel Nadle¶nictwa Oleszyce, pan Jan Wisniewski.

Na wstępie głos zabrał dyrektor szkoły, pan Stanisław Babula, który witaj±c wszystkich podziękował za przybycie oraz za liczny udział w konkursie. Powiedział ponadto, że konkurs w naszej szkole odbył się w tym roku po raz pierwszy i przebiegał w trzech kategoriach: I – Przedszkola i klasy I – III szkół podstawowych, II – klasy IV – VI szkół podstawowych, III – ¦wietlice Wiejskie i Koła Gospodyń Wiejskich.......

[więcej]  
 
  NABÓR PRACOWNIKA 04-03-2008   11:00:48
  

Dyrektor Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Oleszycach ogłasza nabór na stanowisko "Starszego referenta ds. sportu". Kliknij tutaj aby zobaczyć ofertę.

dodał: admin  
 
  PALMA WIELKANOCNA 18-02-2008   11:11:20
    Regulamin konkursu „Palma  Wielkanocna 2008 „ dla przedszkoli i szkół podstawowych, ¶wietlic
Organizatorzy konkursu:
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach e–mail:
dyr@oleszyce.org.pl
Burmistrz Miasta i Gminy w Oleszycach
Cele konkursu:
Zaangażowanie dzieci i młodzieży w poznawanie własnych tradycji. Zachowanie tradycji i przekazanie ludowego dziedzictwa kulturowego. Promocja talentów plastycznych.
Terminy:
Do 7 marca 2008 roku (pi±tek)
nadsyłanie na karcie zgłoszenia na adres:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Mickiewicza 1, 37-630 Oleszyce z dopiskiem .....
[więcej]  
 
  PLAN ZAJĘĆ 15-02-2008   09:17:34
  

UWAGA! Od 18.02.2008r. (poniedziałek) zmiana planu zajęć. Szczegóły w zakładce "Plan zajęć".

dodał: admin  
 
      skocz: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][ 100 ][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urząd MiG Oleszyce

http://www.swiatpogody.pl

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl