Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwsz± szkoł± na podkarpaciu i ósm± w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 425 uczniów, którzy ucz± się w 22 oddziałach. Przy naszej szkole działa rowniez oddział przedszkolny do którego uczęszcza 11 szesciolatków. Nad edukacj± naszych uczniów pracuje 45 nauczycieli. Rad± i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępc± jest pani Dorota Czajkowska - Guszta. Szkoła posiada dobr± bazę lokalow±, w skład której wchodzi między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, swietlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczn± nawierzchni±. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesn± halę widowiskowo-sportow± z widowni± na 350 miejsc siedz±cych o wymiarach 24m x.54m.

My¶l± przewodni± pracy szkoły s± słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójności- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osiągnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczą wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętności praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowo¶ci »

  „Wiem wszystko o mojej miejscowo¶ci” 06-12-2017   17:07:38
     

Sukces w Powiatowym Konkursie „Wiem wszystko o mojej miejscowo¶ci”

Uczniowie klas gimnazjalnych odnie¶li kolejne sukcesy w konkursie na szczeblu powiatu. W XX edycji Powiatowego Konkursu „Wiem wszystko o mojej miejscowo¶ci”, organizowanym przez Miejsk± Bibliotekę Publiczn± w Lubaczowie wzięło udział 23 uczestników z naszej szkoły. Celami konkursu s± m. in. twórcze zainspirowanie młodzieży do badań i dokumentowania dziejów oraz wyłonienie młodych talentów historycznych, plastycznych i fotograficznych.

więcej na: http://oleszyce.org.pl/?id=students#

zobacz prezentację

[więcej]  
 
  Dzień bez komputera 06-12-2017   16:56:35
                      
             


Literatura i dzieci - Dzień bez komputera

16 listopada 2017 r. w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie odbyły się eliminacje powiatowe konkursu ''Literatura i dzieci – Dzień bez komputera''. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych kl.0 - III i IV- VII. W kategorii - recytacja nasz± szkołę reprezentowali: Helena Kowalczyk z klasy III a (opiekun p. Maria Żaczek), która zdobyła nominację do kolejnego etapu oraz Gabriel Gryniewicz z klasy IV c (opiekun p. Dorota Czajkowska - Guszta). W kategorii - prace plastyczne nominację otrzymała praca Rafała Paryniaka z klasay IV b (opiekun p. Renata Kisała).

 
[więcej]  
 
  wydarzenia w bibliotece 03-12-2017   16:59:36
  

  

 Spotkanie w MGBP w Oleszycach 16 .11.2017 r. uczniowie klasy 3a pod opiek± wychowawcy p. Marii Żaczek i bibliotekarza p. Lidii Paryniak wzięli udział w spotkaniu przygotowanym w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleszycach przez p. dyrektor Irenę Janiszkiewicz

więcej na:  http://oleszyce.org.pl/?id=bib

[więcej]  
 
  Konkurs wiedzy o Janie Pawle II 29-11-2017   18:53:36
     

Sukcesy uczniów w konkursie wiedzy

o Janie Pawle II

W Biłgoraju w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego 22 listopada 2017 r. odbył się XXI Konkurs wiedzy o Ojcu ¦więtym Janie Pawle II. Nasz± szkołę w kategorii klas IV-VI reprezentowało trzech uczniów, każdy z nich wrócił do Oleszyc z nagrod±:

Oliwia Grabik - I miejsce

Patryk Komenda – III miejsce

Maja Mróz – V miejsce.

W kategorii uczniowie klas VII i Gimnazjum Szkołę reprezentowali: Natalia Dobosz, Eryk Kopciuch i Nikola Birnbach, która zdobyła V miejsce.

Uczniom dziękujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

[więcej]  
 
  Wywiadówka 14-11-2017   10:58:15
  

   21 listopada br. (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie wychowawców klas z rodzicami. Nie będzie spotkania ogólnego w hali widowiskowo - sportowej. Wychowawcy spotkaj± się z rodzicami bezpo¶rednio w salach lekcyjnych.

[więcej]  
 
      skocz: [ 1 ][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urząd MiG Oleszyce

http://www.swiatpogody.pl

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl