Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwsz± szkoł± na podkarpaciu i ósm± w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 236 uczniów, którzy ucz± się w 13 oddziałach. Przy naszej szkole działa rowniez oddział przedszkolny do którego uczęszcza 22 szesciolatków. Nad edukacja naszych uczniów pracuje 28 nauczycieli. Rad± i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępc± jest pan Janusz Gryniewicz. Szkoła posiada dobr± bazę lokalow±, w skład której wchodz± między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, ¶wietlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczn± nawierzchni± i bieżni±. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesn± halę widowiskowo-sportow± z widowni± na 350 miejsc siedz±cych o wymiarach 24m x.54m.

My¶l± przewodni± pracy szkoły s± słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójności- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osiągnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczą wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętności praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowo¶ci »

  Konkursy 13-02-2017   10:54:55
  

Przypominamy i gor±co zachęcamy do udziału w konkursach organizowanych

przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczn± w Lubaczowie:

- fotograficznym „Nasze piękne wspólne chwile"
(uwiecznione na fotografiach rodzinne chwile)

(http://poradnia.powiatlubaczowski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=248:2016-09-30-08-04-50&catid=1:aktualnoci&Itemid=50)

- projektu "Napiszmy razem ksi±żkę, jak żyć m±drze i zdrowo" (w tej edycji swoje prace mog± zgłosić także rodzice)

(http://poradnia.powiatlubaczowski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=249:napiszmy-razem-ksik-jak-y-mdrze-i-zdrowo&catid=1:aktualnoci&Itemid=50)

Termin zgłoszeń upływa 28 lutego 2017r.
Wszystkie prace należy zgłaszać do pedagoga szkolnego!

Zapraszamy!

[więcej]  
 
  Konkursy 13-02-2017   09:53:21
  

Wszystkich uczniów i rodziców zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami organizowanymi przez Poradni± Psychologiczno-Pedagogiczn± w Lubaczowie oraz zachęcamy do udziału w nich (zgłoszenia przyjmuje pedagog szkolny)

  • Więcej czytania mniej ogl±dania
  • Nie - wulgaryzmom
  • Życie jest piękne

Więcej informacji

http://poradnia.powiatlubaczowski.pl/

 

[więcej]  
 
  Dzień Bezpiecznego Internetu 09-02-2017   13:39:51
  

 7 lutego obchodzony był po raz trzynasty Dzień Bezpiecznego Internetu.

Z tej okazji kolejny rok wł±czamy się w organizację tego ¶więta w naszej szkole.

Hasło przewodnie tegorocznej kampanii to "Razem zmieniamy Internet na lepsze" !     

Z tej okazji przez cały miesi±c luty będ± podejmowane przedsięwzięcia zwi±zane z bezpieczeństwem w Internecie!

Zachęcamy także do zgłaszania własnych inicjatyw i pomysłów!

[więcej]  
 
  Wywiadówka 07-02-2017   08:52:57
  
7 lutego br.(wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie wychowawców klas z rodzicami. Nie będzie spotkania ogólnego w hali widowiskowo - sportowej. Wychowawcy spotkaj± się bezpo¶rednio z rodzicami w salach lekcyjnych.
[więcej]  
 
  Pokaz iluzji 06-02-2017   14:16:18
  

 6 lutego b.r w naszej szkole go¶cili¶my iluzjonistę, który zgromadzonych widzów przeniósł we wspaniały ¶wiat iluzji, humoru i dobrej rozrywki. Na scenie działy się rzeczy niezwykłe! Iluzja przeplatana tajemnicz± muzyk± pozwoliła przenie¶ć się chociaż na chwilę w inny, zaczarowany ¶wiat. Sztuczki magiczne zapierały dech w piersiach i wywoływały zachwyt na twarzach dzieciaków. Dzieci wypowiadały za czarodziejem magiczne zaklęcia, a wybrani asystenci osobi¶cie brali udział w magicznych sztuczkach. Pokaz wzbudził szczery zachwyt u dzieci. Mała widownia wprost nie mogła usiedzieć na swoich miejscach!

Naszego niezwykłego go¶cia nagrodzono gromkimi brawami!

zobacz zdjęcia

[więcej]  
 
      skocz: [ 1 ][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urząd MiG Oleszyce

http://www.swiatpogody.pl

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl