Główna   Kontakt     e-mail: sp@oleszyce.org.pl

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

Patron

Sport

Ogłoszenia

Pedagog

Dokumenty szkoły

Konkursy


Przemyskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Stowarzyszenie CZAS NA POMOC
PUBLICZE GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO W OLESZYCACH

statystyki www stat24

Szkoła Podstawowa w Oleszycach imię Jana Pawła II otrzymała 31 maja 1991r. Była pierwsz± szkoł± na podkarpaciu i ósm± w Polsce, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 236 uczniów, którzy ucz± się w 13 oddziałach. Przy naszej szkole działa rowniez oddział przedszkolny do którego uczęszcza 22 szesciolatków. Nad edukacja naszych uczniów pracuje 28 nauczycieli. Rad± i wsparciem służy uczniom pedagog i logopeda szkolny. Funkcje dyrektora pełni pani Agata Adamska, a jego zastępc± jest pan Janusz Gryniewicz. Szkoła posiada dobr± bazę lokalow±, w skład której wchodz± między innymi: sala gimnastyczna, dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, ¶wietlica, multimedialna czytelnia i biblioteka szkolna, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczn± nawierzchni± i bieżni±. Ponadto w kwietniu 2008r. oddano do użytku nowoczesn± halę widowiskowo-sportow± z widowni± na 350 miejsc siedz±cych o wymiarach 24m x.54m.

My¶l± przewodni± pracy szkoły s± słowa wypowiedziane przez naszego Patrona " Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."


Od stycznia 2014 r. szkoła nasza realizuje program szkoleniowy opracowany i prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Narodowej Strategii Spójności- Kapitał Ludzki. Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osiągnięcia edukacyjne). W doskonaleniu uczestniczą wszyscy nauczyciele, obejmuje ono: 5 godzin wykładów i 13 godzin warsztatów, umiejętności praktycznych.

Oleszyce, ul. Mickiewicza 1
  Nowo¶ci »

  wakacje 26-06-2017   13:57:44
  
 KOCHANE DZIECI, SZANOWNI RODZICE

Dziękuj±c za cały rok szkolny pełen wrażeń i sukcesów, życzymy wszystkim słonecznych, bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku, wspaniałych przygód, spotkań z ciekawymi ludĽmi i wielu niezapomnianych przeżyć. Do zobaczenia we wrze¶niu.

DYREKCJA, NAUCZYCIELE ORAZ PRACOWNICY SZKOŁY

[więcej]  
 
  Zakończenie roku szkolnego 26-06-2017   13:02:23
  

  

23 czerwca 2017 Msz± ¦w. pod przewodnictwem Ks. Radka rozpoczęła się uroczysto¶ć zakończenia roku szkolnego 2016/2017. Następnie w hali widowiskowo -sportowej zebrali się uczniowie klas I – VI, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. 
Na pocz±tku uroczysto¶ci wyróżniono najzdolniejszych uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce i otrzymali ¶wiadectwa z wyróżnieniem. Pani Dyrektor Agata Adamska nagrodziła D. Jedynowicz, W. Żaczek, E. Kopciucha oraz O. Hejnowicza – tegorocznych finalistów konkursów przedmiotowych.
Pami±tkowe dyplomy i wyróżnienia otrzymali również najlepsi sportowcy, tancerki i tancerze. Nagrodzeni zostali za swoj± pracę wolontariusze: W. Żaczek, W. Gryniewicz, D. Jedynowicz, J. Puka, A. Ozimek, N. Birnbach, A. Rożańska i M. Ćwik. Podziękowania otrzymali także: N. Dobosz, K. Lorenc, M. Żuk, A. Szałaj, D. Balawender oraz P. Marciniec - reprezentanci szkoly w poczcie sztandarowym i wielu innych uczniów zaangażowanych w zbiórkę makulatury, baterii i innych prac na rzecz szkoły i ¶rodowiska.
Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2016/2017 uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania. Na forum klasy otrzymali z r±k wychowawców ¶wiadectwa.

zobacz zdjęcia

[więcej]  
 
  Boże Ciało 19-06-2017   14:14:34
  

PROCESJA BOŻEGO CIAŁA


W czwartek 15.06.2017 r. odbyło się w ¶więto Naj¶więtszego Ciała i Krwi Pańskiej. Uroczystej liturgii przewodniczył ks. proboszcz Józef Dudek. Po Mszy ¶w. tradycyjnie ulicami Oleszyc przeszła procesja. To ¶wiadectwo naszej wiary i przywi±zania do Pana Jezusa. Dziewczynki z zespołów tanecznych jak co roku w tradycyjnych strojach ludowych niosły figurę Pana Jezusa i Dzieci±tka Jezus. Po raz pierwszy udział w procesji wzięły sztandary szkół z naszej parafii.

zobacz zdjęcia  

[więcej]  
 
  Dostosowanie szkół 12-06-2017   10:44:07
  

Uchwała nr XXXIII/208/2017

Rady Miejskiej w Oleszycach

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.  

[więcej]  
 
  Konkurs 06-06-2017   08:50:32
     

KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

Zapraszamy uczniów klas IV –VI do udziału w Konkursie Wiedzy
o Krajach Anglojęzycznych.Pytania zwi±zane ze Szkolnym Konkursem Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.

[więcej]  
 
      skocz: [ 1 ][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]

Plan zajęć

Kalendarz szkolny

Dzwonki

Publikacje nauczycieli

Galeria zdjęć

Hala sportowa

Ważne linki

Biblioteka

Swietlica szkolna


CEN

CEN

Urząd MiG Oleszyce

http://www.swiatpogody.pl

Administrator © 2oo6 by e-mail: vdyr@oleszyce.org.pl